انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications ۲۰۱۹ Edition


Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications ۲۰۱۹ Edition
قیمت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۳۳۱,۵۰۰ تومان

Pharmaceutical Biotechnology: Fundamentals and Applications 5th ed. 2019 Edition

by Daan J. A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm

  • paperback: 653 pages
  • Publisher: Springer; 5th ed. 2019 edition (April 14, 2019)
  • Language: English
  • ISBN-10: 303000709X
  • ISBN-13: 978-3030007096

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین