انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Pharmaceutical Calculations Fifteenth, Edition


  • Pharmaceutical Calculations Fifteenth, North American Edition
  • by:  Ansel PhD, Howard C, Stockton PhD RPh, Shelly Janet Prince
  • Paperback: 480 pages
  • Publisher: LWW; Fifteenth, North American edition (March 15, 2016)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1496300718
  • ISBN-13: 978-1496300713

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین