انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

مروری بر فارماکوگنوزی ، مختص و منطبق با دروس و ضرايب و منابع هر سه آزمون ۱= پذيرش دستيار رشته های تخصصی PHD داروسازی و همچنین ۲= آزمون جامع داروسازی ۱۸۰ واحدی داروسازی ۳=آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور - از سری کتاب های ERC


مروری بر فارماکوگنوزی ، مختص و منطبق با دروس و ضرايب و منابع هر سه آزمون ۱= پذيرش دستيار رشته های تخصصی PHD داروسازی و همچنین ۲= آزمون جامع داروسازی ۱۸۰ واحدی داروسازی ۳=آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور - از سری کتاب های ERC
قیمت ۱۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۲۵ درصد
قیمت نهایی ۹۳,۷۵۰ تومان

نام کتاب : مروری بر فارماکوگنوزی ، مختص و منطبق با دروس، ضرايب و منابع هر سه آزمون 1= پذيرش دستيار رشته های تخصصی PHD داروسازی و همچنین 2= آزمون جامع داروسازی 180 واحدی داروسازی 3=آزمون ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور - از سری کتاب های ETMINAN REVIEW COLLECTION) ERC) 

مولف: دکتر سمانه قنبری (دستیار بیوتکنولوژی دارویی انستیتو پاستور، رتبه 1 آزمون دکتری تخصصی داروسازی سال 95)

ویراستار: دکتر فاطمه میرزایی (دستیار فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

مقدمه و تحت نظارت: دکتر مهدی وزیریان (استادیار فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

انتشارات : اطمینان

سال انتشار : 1396

نوبت چاپ : اول

زبان کتاب : فارسي

شابک کتاب :9786007812785

تعداد صفحات : 124 صفحه

 مطالب بارگذاری شده در کتابخانه آنلاین این کتاب فصول تریز و اونس ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی می باشد.

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. هیدروکربن ها و مشتقات آنها (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۲. کربوهیدراتها (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۳. فنول ها و گلیکوزیدهای فنولی (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۴. روغن های فرار و رزین (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۵. ساپونین ها و گلیکوزیدهای قلبی (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۶. ایزوپرنوئیدهای متفرقه (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۷. گلیکوزیدهای سیانوژنتیک، ترکیبات گلوکز اینولات، مشتقات سیتئین و گلیکوزیدهای متفرقه (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۸. آلکالوئیدها (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۹. ترکیبات ضد سرطان با منشاء گیاهی (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۰. طبیعی ضد پرتوزا (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۱. مروری بر داروهایی با اثرات ضد سمیت کبدی و داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۲. گیاهان دارای اثرات ضد باکتری و ضد ویروس (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۳. ویتامین ها و هورمون ها (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۴. مواد رنگ دهنده و طعم دهنده (فصل ارائه شده به صورت انگلیسی و از کتاب تریز و اونس 2009 می باشد.)
۱۵. فصل 33 و 34 رفرانس انگلیسی
۱۶. سایر موارد