انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine ۲۰۲۰


Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine ۲۰۲۰
قیمت ۷۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۷۳۱,۵۰۰ تومان

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020

  • Publisher ‏ : ‎ Springer; 1st ed. 2020 edition (April 1, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 700 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 3030373223
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3030373221
  • Hardcover Or Paper binding OR Wire binding  - user ondemand
    چاپ تمام رنگی و صحافی هاردکاور یا سیمی

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین