انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems Eleventh Edition ۲۰۲۱


Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems Eleventh Edition ۲۰۲۱
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان

Product details

  • Publisher ‏ : ‎ LWW; Twelfth, North American edition (November 23, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 672 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1975171772
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1975171773

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین