انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, ۶th Edition ۲۰۲۱


Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines, ۶th Edition ۲۰۲۱
قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۲۰ درصد
قیمت نهایی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین