انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Poisoning and Drug Overdose ۸th Edition


Poisoning and Drug Overdose ۸th Edition
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۹۵۰,۰۰۰ تومان

  • Poisoning and Drug Overdose 8th Edition
  •  
  • by Kent Olson, Ilene Anderson, Neal Benowitz, Paul Blanc, Richard Clark and others
  • Series: Poisoning & Drug Overdose
  • Hardcover: 784pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 8 edition (2022)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1264259085
  • ISBN-13: 978-1264259083

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین