انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ۸th, ۲۰۲۴


Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ۸th, ۲۰۲۴
قیمت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۰ درصد
قیمت نهایی ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

 • Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 8th,2024 North American Edition

 • Publisher ‏ :  LWW; Eighth, North American edition (March 9, 2023)
 • Language ‏ : ‎ English
 • pages‏ : ‎ 1214
 • ISBN-10 ‏ : ‎ 197517481X
 • ISBN-13 ‏ : 978-1975174811
 • Hardcover Or Paper binding OR Wire binding  - user ondemand
  page: 1214 pages
 • volumes: 1 volume and more, user ondemand
 • Item Weight ‏ : ‎ 5.5 pounds
 • Dimensions ‏ : ‎ 9.61 x 4.49 x 11.65 inches

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین