انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Mosby's ۲۰۲۳ Nursing Drug Reference (Skidmore Nursing Drug Reference) ۳۶th Edition


Product details

  • Publisher ‏ : ‎ Mosby; 36th edition (July 5, 2022)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 1223 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0323930727
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0323930727

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین