انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه، پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کبد، پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه و پانکراس همزمان


پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه، پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کبد، پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه و پانکراس همزمان
قیمت ۳۳۲,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۰ درصد
قیمت نهایی ۲۹۸,۸۰۰ تومان

  • پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه

نویسندگان: دکتر سیمین دشتی خویدکی (استاد فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر کیهان محمدی (متخصص فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمدرضا خاتمی (استاد نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

شابک کتاب : 4-058-256-622-978

تعداد صفحات : 116

 

  • پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کبد

نویسندگان : دکتر سیمین دشتی خویدکی  (استاد فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر حنانه برادران (متخصص فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران) و گروهی از نویسندگان از تیم پیوند بیمارستان امام خمینی تهران

شابک کتاب :6-182-256-622-978

تعداد صفحات : 197

 

  • پروتکل جامع فارماکوتراپی بیماران پیوند کلیه و پانکراس همزمان

نویسندگان : دکتر سیمین دشتی خویدکی (استاد فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

دکتر بهاره لکی (متخصص فارماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران) و گروهی از نویسندگان از تیم پیوند بیمارستان امام خمینی تهران

شابک کتاب :2-135-256-622-978

تعداد صفحات : 144

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین