انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Nanophytomedicine: An Emerging Platform for Drug Delivery ۱st Edition


Nanophytomedicine: An Emerging Platform for Drug Delivery ۱st Edition
قیمت ۳۱۰,۲۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۲۹۴,۶۹۰ تومان

Nanophytomedicine: An Emerging Platform for Drug Delivery 1st Edition

by Parimelazhagan Thangaraj (Author), Lucindo Jose Quintans Junior (Author), N. Ponpandian (Author)

  • Publisher ‏: ‎CRC Press; 1st edition (October 10, 2022)
  • Language ‏: ‎English
  • Hardcover ‏: ‎282 pages
  • ISBN-10 ‏: ‎1032137282
  • ISBN-13 ‏: ‎978-1032137285

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین