انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Herbal Bioactive-Based Drug Delivery Systems: Challenges and Opportunities ۱st Edition


Herbal Bioactive-Based Drug Delivery Systems: Challenges and Opportunities 1st Edition

by Inderbir Singh Bakshi (Editor), Rajni Bala (Editor), Reecha Madaan (Editor), Rakesh K. Sindhu (Editor)

  • Publisher ‏: ‎Academic Press; 1st edition (March 30, 2022)
  • Language : ‎English
  • Paperback ‏: ‎494 pages
  • ISBN-10 ‏: ‎0128243856
  • ISBN-13 ‏: ‎978-0128243855

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین