انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Harper's Illustrated Biochemistry, ۳۲nd Edition


Harper's Illustrated Biochemistry, ۳۲nd Edition
قیمت ۸۹۷,۶۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۸۵۲,۷۲۰ تومان

Harper's Illustrated Biochemistry, 32nd Edition

by Peter Kennelly (Author), Kathleen Botham (Author), Owen McGuinness (Author), Victor Rodwell (Author), P. Anthony Weil (Author)

  • Publisher ‏: ‎McGraw Hill / Medical; 32nd edition (September 7, 2022)
  • Language ‏: ‎English
  • Paperback ‏: ‎816 pages
  • ISBN-10 ‏: ‎1260469948
  • ISBN-13 : 978-1260469943

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین