انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Molecular Targeted Radiosensitizers: Opportunities and Challenges (Cancer Drug Discovery and Development)


 

Molecular Targeted Radiosensitizers: Opportunities and Challenges (Cancer Drug Discovery and Development) 

by Henning Willers (Editor), Iris Eke (Editor)

  • Publisher : Humana; 1st ed. 2020 edition (August 10, 2020)
  • Language : English
  • Hardcover : 375 pages
  • ISBN-10 : 3030497003
  • ISBN-13 : 978-3030497002

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین