انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

In-cell NMR Spectroscopy: From Molecular Sciences to Cell Biology (ISSN Book ۲۱) ۱st Edition


In-cell NMR Spectroscopy: From Molecular Sciences to Cell Biology (ISSN Book ۲۱) ۱st Edition
قیمت ۳۵۵,۳۰۰ تومان
تخفیف ۵ درصد
قیمت نهایی ۳۳۷,۵۳۵ تومان

In-cell NMR Spectroscopy: From Molecular Sciences to Cell Biology (ISSN Book 21) 1st Edition

by Yutaka Ito (Editor), Volker Dötsch (Editor, Contributor)

  • Publisher : Royal Society of Chemistry; 1st edition (December 9, 2019)
  • Language : English
  • Print length : 323 pages
  • ISBN-10: 1788012178
  • ISBN-13: 978-1788012171

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین