انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۱۶ جلد اول


فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۱۶ جلد اول
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۲۰ درصد
قیمت نهایی ۲۸,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی پزشکی گایتون 2016 جلد اول

نویسنده : گایتون ، جان هال

مترجم : دکتر اصغر قاسمی ، دکتر مسلم محمدی

انتشارات : اطمینان

سال انتشار : 1397

نوبت چاپ : دوم

زبان کتاب : فارسي

شابک کتاب :9786007812242

نوع چاپ : تمام رنگی

جلد کتاب : شومیز

قطع : وزیری

تعداد صفحات : 696 صفحه

موضوع اصلی : فیزیولوژی پزشکی

تعداد بازدید ها

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین

۱. Functional Organization of the Human Body and Control of the “Internal Environment”
۲. The Cell and Its Functions
۳. Genetic Control of Protein Synthesis, Cell Function, and Cell Reproduction
۴. Transport of Substances through Cell Membranes
۵. Membrane Potentials and Action Potentials
۶. Contraction of Skeletal Muscle
۷. Excitation of Skeletal Muscle
۸. Excitation and Contraction of Smooth Muscle
۹. Cardiac Muscle; The Heart as a Pump and Function of the Heart Valves
۱۰. Rhythmical Excitation of the Heart
۱۱. The Normal Electrocardiogram
۱۲. تفسیر الکتروکار دیوگرافی عضله ی قلبی و ناهنجاری های جریان خون کرونر:آنالیز برداری
۱۳. آریتمی های قلبی و تفسیر الکتروکار دیوگرافی آن ها
۱۴. کلیات گردش خون: فیزیک فشار ، جریان و مقاومت
۱۵. قابلیت اتساع عروقی و اعمال دستگاه های شریانی و وریدی
۱۶. گردش خون عروق ریز و دستگاه لنفاوی: تبادل مایع در مویرگ ، مایع میان بافتی و جریان لنف
۱۷. کنترل موضعی و هورمونی جریان خون بافت
۱۸. کنترل عصبی گردش خون و کنترل سریع فشار شریانی
۱۹. نقش کلیه ها در کنترل بلند مدت فشار شریانی و هیپرتانسیون: دستگاه منسجم کنترل فشار شریانی
۲۰. برون ده قلب ، بازگشت وریدی و کنترل آن ها
۲۱. جریان خون عضله و برون ده قلب هنگام فعالیت: گردش خون کرونر و بیماری ایسکمی قلب
۲۲. نارسایی قلبی
۲۳. دریچه ها و صداهای قلبی: ضایعات دریچه ای و مادرزادی قلب
۲۴. شوک گردش خون و درمان آن
۲۵. محفظه های مایع بدن: مایعات خارج و داخل سلولی ، ادم
۲۶. سیستم ادراری: تشریح عملکردی و تشکیل ادرار توسط کلیه ها
۲۷. فیلتر اسیون گلومرولی ، جریان خون کلیه و کنترل آن
۲۸. باز جذب و ترشح توبولی
۲۹. تغلیظ و رقیق سازی ادرار ، تنظیم اسمولاریته و غلظت سدیم مایع خارج سلولی
۳۰. تنظیم کلیوی پتاسیم ، کلسیم ، فسفات و منیزیم، انتگراسیون مکانیسم های کلیوی برای کنترل حجم خون و حجم مایع خارج سلولی
۳۱. تنظیم اسید _ باز
۳۲. دیورتیک ها، بیماری های کلیه
۳۳. گلبول های قرمز خون ، آنمی و پلی سیتمی
۳۴. مقاومت بدن در برابر عفونت: لکوسیت ها، گرانولوسیت ها، سیستم منوسیتی- ماکروفاژی و التهاب
۳۵. مقاومت بدن در برابر عفونت: ایمنی و آلرژی
۳۶. گروه های خونی: انتقال خون، پیوند بافت و اندام(ترانسفوزیون)
۳۷. هموستاز و انعقاد خون
۳۸. تهویه ی ریوی
۳۹. گردش خون ریوی ، ادم ریوی ، مایع جنبی
۴۰. اصول مبادله ی گاز ، انتشار اکسیژن و دی اکسید کربن از غشای تنفسی
۴۱. انتقال اکسیژن و دی اکسید کربندر خون و مایعات بافتی
۴۲. تنظیم تنفس
۴۳. نارسایی تنفسی _ پاتوفیزیولوژی ، تشخیص ، اکسیژن درمانی
۴۴. فیزیولوژی هوانوردی، ارتفاعات و فضا
۴۵. فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا و سایر شرایط پرفشار
۴۶. Video : Animations
۴۷. Assessments : Multiple Choice Questions
۴۸. Learning Resources