انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری انتشارات اطمینان ناشر کتب داروسازی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی، ارشد،دکتری

Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, Fourth Edition Paperback ۲۰۲۱


Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, Fourth Edition Paperback 2021

 by Curtix D.Klassen (Author) , John B. Wathins  III PhD (Author)

  • Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 4th edition (23 February 2021)
  • Language : English
  • Paperback : 640 pages
  • ISBN-10 : 1260452298
  • ISBN-13 : 978-1260452297

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین