انتشارات اطمینان انتشارات اطمینان

Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition


Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition
قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۱۵ درصد
قیمت نهایی ۶۴۶,۰۰۰ تومان

Pharmacotherapy Principles and Practice, Fifth Edition

by Marie Chisholm-Burns, Terry Schwinghammer, Patrick Malone, Jill Kolesar, Kelly C. Lee, P. Brandon Bookstaver

  • paperback: 1696 pages
  • Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 5 edition (January 3, 2019)
  • Language: English
  • ISBN-10: 1260019446
  • ISBN-13: 978-1260019445

فهرست مطالب در کتاب خانه آنلاین